Structura curriculum


Traseul educațional în viziunea Scoala Anghel Saligny furnizează perspective multiple asupra formării și dezvoltării elevului atât în planul achizițiilor fundamentale și îmbogățirii cunoștințelor, formării de capacități și atitudini specific, cât și în planul dezvoltării personale și orientării profesionale.

Unul din sensurile multiple ale termenului de "curriculum" face trimitere la "drum parcurs". Esența traseului curricular și extracurricular Scoala Anghel Saligny constă în reconfigurarea Curriculumului Național prin centrarea actului educativ pe elev. Adaptarea demersului didactic la nevoile de învățare individuale implică folosirea de strategii educaționale complementare și materiale didactice multiple și interactive.În acest cadru structurat şi orientat spre înțelegerea lumii ca un tot unitar şi cu interdependențe multiple, cu scheme de rezolvare de probleme, cu decizii și alegeri, copiii își vor pune în valoare creativitatea, își vor dezvolta armonios personalitatea şi își vor contura propriul drum.

Activitatea educațională Scoala Anghel Saligny încurajează aptitudinile sociale, plăcerea de a te cunoaște, de a te descoperi, de a te integra într-un grup, punând preț pe tot ce înseamnă spirit de echipă: organizare, comunicare, colaborare.

Oferta educațională are la bază un curriculum bazat pe competențe, unde predarea și evaluarea prin proiect creează oportunități reale de progres printr-un ansamblu de experiențe de învățare directe și indirecte, în contexte formale, non-formale și chiar informale.

Programa școlară impusă de Ministerul Educației Naționale este îmbogățită cu un pachet curricular opțional, de natură integrativă, dintr-o perspectivă holistică.

Orele de studiu sunt concepute din perspectiva formării și dezvoltării abilităților de studiu individual. Agenda elevului este un instrument de lucru inovator care întărește semnificația acordată activităților prin care elevul învăță să învețe.

Sistemul de evaluare standard prin criterii de notare este completat de un set de instrumente de evaluare alternativă.

Manualele sunt avizate de Ministerul Educației Naționale.

Consultațiile individuale periodice cu părinții urmăresc realizarea unui feedback constructiv din partea profesorilor în privința evoluției școlare a elevilor.

Coerenţa Scolii Gimnaziale Anghel Saligny este dată, printre multe altele, și de modalitatea în care ne pregătim elevii să fie independenți şi să beneficieze la maxim de oportunitățile existente în afara vieții școlare, atunci când sunt gata să îşi ia viața în propriile mâini.